Friday, October 3, 2008

Kepentingan Menyertai Aktiviti Kokurikulum

Karangan Berformat Ceramah
Tajuk : Kepentingan Menyertai Aktiviti Kokurikulum

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Pengetua Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Permai, Yang Mulia para guru, ibu bapa, dan murid yang dikasihi sekalian.

Hadirin sekalian,
Terlebih dahulu, saya melafazkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya tuan pengetua yang sudi mengundang saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk ,” Kepentingan Menyertai Aktiviti kokurikulum “ sempena Majlis Perasmian Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tahun 2008.

Saudara dan saudari,
Segelintir masyarakat, khususnya ibu bapa pada hari ini masih menganggap penglibatan anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum membazirkan masa dan tenaga anak-anak mereka. Peranan dan kepentingan aktiviti kokurikulum dalam melahirkan generasi cemerlang dan seimbang seolah-seolah telah diketepikan lantaran mengejar kecemerlangan akademik semata-mata. Sistem peperiksaan yang berorientasikan peperiksaan dijadikan sebagai alasan untuk menolak penglibatan anak-anak mereka secara aktif dalam kegiatan kokurikulum. Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan kesedaran dan pandangan negatif ibu bapa terhadap aktivitit luar darjah ini. Aktiviti kokurikulum ternyata dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi-generasi yang berketrampilan dan berwawasan mengikut acuan negara ini.
Melalui aktiviti kokurikulum, murid-murid dapat menghabiskan masa lapang mereka dalam aktiviti yang berfaedah selepas sesi persekolahan. Hal ini dapat mengelakkkan mereka daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat di luar kawasan sekolah, seperti melayari laman web pornografi, melepak, menyalahgunakan dadah atau melibatkan diri dalam pergaulan seks bebas. Dengan memperkenalkan aktiviti kokurikulum, masa mereka terdedah kepada gejala sosial dapat dikurangkan. Hal ini seterusnya boleh mengurangkan masalah disiplin yang semakin serius berlaku dalam kalangan murid.

Saudara dan saudari,
Kegiatan kokurikulum juga mengeratkan hubungan antara murid dengan murid. Semasa berpesatuan, murid dapat mengenali murid lain dengan lebih dekat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan kekitaan dalam kalangan murid. Hal ini penting untuk mencapai perpaduan kaum dalam kalangan generasi muda kerana murid yang berbilang kaum berpeluang berkomunikasi dan bekerjasama antara satu dengan lain dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan dalam persatuan dan kelab. Murid yang mengikuti aktiviti kokurikulum juga akan mengetahui adat resam, budaya, dan agama kaum lain dan sekali gus melahirkan generasi yang lebih sensitif dan memahami pantang larang kaum lain. Ringkasnya, penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum mampu mewujudkan perpaduan serta mengikis sentimen perkauman dalam diri generasi muda hari ini.
Di samping itu, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum juga dapat mencungkil bakat seseorang murid dalam pelbagai bidang. Hal ini dilihatkan apabila seseorang murid yang mengikuti kelab olahraga di sekolah didedahkan kepada dunia sukan. Penglibatan secara aktif oleh murid dalam kelab ini bukan sahaja mencungkil bakat mereka dalam pelbagai acara sukan, malah memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kemahiran –kemahiran asas dalam sesuatu acara sukan yang tidak dipelajari melalui buku pelajaran sekolah. Mereka juga berpeluang menjadi atlet-atlet pelapis negara pada masa yang akan datang dan sekali gus mencipta nama dalam arena sukan antarabangsa. Selain melibatkan diri dalam bidang sukan, para murid juga dapat didedahkan kepada pelbagai bidang cabang seni, seperti seni pertahanan diri, berpidato, bersajak, menulis cerpen, dan lain-lain lagi. Hal ini secara tidak langsung telah menyediakan mereka ke arah memikul tanguungjawab untuk mengharumkan keluarga, sekolah, bangsa, dan negara.

Hadirin sekalian,
Kegiatan kokurikulum juga dapat mendisiplinkan murid. Mereka akan dibiasakan untuk menggunakan masa dengan baik, cara pemakaian yang kemas, dan menghormati orang lain. Persatuan pasukan beruniform, seperti pasukan pengakap, pandu puteri , bulan sabit merah dan sebagainya berasaskan nilai disiplin diri yang tinggi. Dalam aktiviti kawad kaki misalnya, nilai kepatuhan kepada masa dan arahan amat dititikberatkan. Murid akan didisiplinkan agar mematuhi arahan pemimpin yang menerajui pucuk kepimpinan sesuatu persatuan. Tambahan pula, mereka juga perlu sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh jawatankuasa persatuan tersebut dan mengelakkan diri daripada mengingkari perintah komander semasa sesuatu aktiviti dijalankan. Melalui peraturan ini, lama-kelamaan para murid dapat belajar mendisiplinkan diri dan mengamalkan nilai berdikari dalam menguruskan aktiviti harian mereka.
Sementara itu, murid juga dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Hal ini dapat mengelakkan murid daripada berasa jemu ke sekolah. Sebagai contohnya, murid dapat menyertai lawatan sambil belajar ke kilang–kilang pemprosesan barang dan perkhidmatan, stesen penyiaraan, dan Taman Negara. Hal ini dapat menigkatkan pengetahuan am mereka dan meningkatkan minat mereka dalam bidang pelajaran melalui lawatan ke institusi-institusi pengajian tinggi. Selain itu, murid juga dapat mencari ketenangan diri melalui aktiviti kokurikulum yang disertai mereka. Sebagai contohnya, murid dapat menyertai kem, merenda hutan atau menjalani ekspedisi pada cuti sekolah melalui pogram yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan.

Sidang hadirin,
Kegiatan kokurikulum amat penting dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti dan cemerlang dalam semua aspek mengikut acuan Malaysia. Ibu bapa tidak seharusnya terpengaruh dengan anggapan negatif bahawa kegiatan kokurikulum tidak penting dan membazirkan masa anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana anak-anak juga perlu meluangkan masa mereka dalam pelbagai kegiatan sosial dan tindakan yang membebankan anak-anak mereka dengan tekanan untuk memperoleh keputusan yang baik akan menjejaskan perkembangan emosi kanak-kanak. Oleh sebab itu, ibu bapa harus menyokong penglibatan anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum untuk melahirkan tampuk pemimpin negara yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum .
Sekian Terima kasih.

1 comment:

Syazwani Maszelan said...

assalamualaikum , saya nak beritahu awak punya karangan sungguh tip top . saya sangat suka gaya bahasa yang awak gunakan dalam karangan ini . saya terkedu apabila membaca karangan awak walaupun saya baru berusia 17tahun . terima kasih diatas pekongsian tersebut dan semoga awak success selalu :)